പൂച്ചകളത്തിന് സമീപം ഐസ്‌ക്രീം പെട്ടിഓട്ടോ ഇടിച്ചു തകര്‍ന്നു

420

പൂച്ചകളത്തിന് സമീപം പിക്പ്പ് വാനിന്റെ പുറകില്‍ ഐസ്‌ക്രീം പെട്ടിഓട്ടോ ഇടിച്ചു തകര്‍ന്നു . നിസാര പരിക്കുകളോടെ ഡ്രൈവര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു.

Advertisement