പുതുവാട്ടില്‍ കരിച്ചില മകന് പേങ്ങന്‍ ‍ നിര്യാതനായി

63
Advertisement

അവിട്ടത്തൂര്‍ പുതുവാട്ടില്‍ കരിച്ചില മകന്‍ പേങ്ങന്‍(85) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ : കാളി. മക്കള്‍ : അര്‍ജ്ജുനന്‍, സജീവന്‍. മരുമക്കള്‍ : സതി, കുമാരി.

Advertisement