33 വര്‍ത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം സ്‌പെഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റായി വിരമിച്ചു

386
Advertisement

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്കിന്റെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്രാഞ്ചില്‍ നിന്ന് കാമാത്ര ചെല്ലപ്പന്‍ മകന്‍ സി .ചന്ദ്രമണി 33 വര്‍ത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം സ്‌പെഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റായി വിരമിച്ചു