സംസ്ഥാന തല ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം മാത്‌സില്‍ എ ഗ്രേഡോടു കൂടി മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ സ്‌കൂളിലെ എയ്ഞ്ചല്‍ മരിയ ജോര്‍ജ്ജ്

346
Advertisement

സംസ്ഥാന തല ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം മാത്‌സില്‍ എ ഗ്രേഡോടു കൂടി മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ സ്‌കൂളിലെ എയ്ഞ്ചല്‍ മരിയ ജോര്‍ജ്ജ്

Advertisement