‘തുറന്ന കൂടുകളിലെ പറന്നു പോകാത്ത പെണ്‍കിളികള്‍’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

570

ഇരിങ്ങാലക്കുട-അക്കാപുല്‍ക്കോ പബ്‌ളിക്കേഷന്‍സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രതിശിവരാമന്‍ കല്ലയിലിന്റെ തുറന്ന കൂടുകളിലെ പറന്നു പോകാത്ത പെണ്‍കിളികള്‍ കവിതാ പുസ്തക പ്രകാശനം വി ജി തമ്പി നിര്‍വ്വഹിച്ചു.കവിതാപുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ സ്വീകരണം ഇ.സന്ധ്യ ഏറ്റുവാങ്ങി.പ്രൊഫ.സാവിത്രി ലക്ഷ്മണന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ബക്കര്‍ മേത്തല പുസ്തക പരിചയം നടത്തി.കൂടല്‍മാണിക്യം ദേവസ്വം ചെയര്‍മാന്‍ യു പ്രദീപ് മേനോന്‍ ,ഖാദര്‍ പട്ടേപ്പാടം ,തുമ്പൂര്‍ ലോഹിതാക്ഷന്‍ ,ഡോ.ഗീത നമ്പൂതിരിപ്പാട് ,കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിച്ചുതുറന്ന കൂടുകളിലെ പറന്നു പോകാത്ത പെണ്‍കിളികള്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഇരിങ്ങാലക്കുട-അക്കാപുല്‍ക്കോ പബ്‌ളിക്കേഷന്‍സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രതിശിവരാമന്‍ കല്ലയിലിന്റെ തുറന്ന കൂടുകളിലെ പറന്നു പോകാത്ത പെണ്‍കിളികള്‍ കവിതാ പുസ്തക പ്രകാശനം വി ജി തമ്പി നിര്‍വ്വഹിച്ചു.കവിതാപുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ സ്വീകരണം ഇ.സന്ധ്യ ഏറ്റുവാങ്ങി.പ്രൊഫ.സാവിത്രി ലക്ഷ്മണന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ബക്കര്‍ മേത്തല പുസ്തക പരിചയം നടത്തി.കൂടല്‍മാണിക്യം ദേവസ്വം ചെയര്‍മാന്‍ യു പ്രദീപ് മേനോന്‍ ,ഖാദര്‍ പട്ടേപ്പാടം ,തുമ്പൂര്‍ ലോഹിതാക്ഷന്‍ ,ഡോ.ഗീത നമ്പൂതിരിപ്പാട് ,കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിച്ചു

Advertisement