ജ്യോതിസ് കോളേജ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ബിജു പൗലോസ്മാഷിനും ഭാര്യ സിന്‍സിക്കും ജ്യോതിസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവാഹ വാര്‍ഷികാശംസകള്‍.

948
Advertisement

മൂന്നാം വിവാഹവാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ജ്യോതിസ് കോളേജ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ബിജു പൗലോസ്മാഷിനും ഭാര്യ സിന്‍സിക്കും ജ്യോതിസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവാഹ വാര്‍ഷികാശംസകള്‍.

Advertisement