നാടകരാവിന് കൊടിയേറി

3

പുല്ലൂര്‍ നാടകരാവിന് കൊടിയേറിപുല്ലൂര്‍ ചമയം നാടകരാവിന്റെ 26-ാമത് വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബര്‍ 23 മുതല്‍ 29 വരെ ടൗണ്‍ഹാൡ നടക്കുന്ന നാടകരാവിന് കൂടിയാട്ടകുലപതി വേണുജി കൊടിയേറ്റി.

Advertisement