മുരിയാടിന്റെ ജീവധാര ജില്ല നൂതന പദ്ധതിയിൽ

53

മുരിയാട് :ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പദ്ധതിയായ ജീവധാരക്ക് നൂതന പദ്ധതിയായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നൂതന പദ്ധതികൾ പരിശോധിച്ച് അനുമതി നൽകുന്നതിന് കളക്ടറുടെ ചേമ്പറിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ തല നൂതന പദ്ധതി കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് ജീവധാരയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്. യോഗത്തിൽ കളക്ടർ വി.ആർ കൃഷ്ണതേജ അധ്യക്ഷനായി. മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ജോസ് ജെ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ജീവധാര പദ്ധതിയെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചു. ജില്ലാ വികസന കമ്മിഷണർ ശിഖ സുരേന്ദ്രൻ, ജില്ലാ പ്ലാനിങ് ഓഫീസർ എൻ കെ ശ്രീലത, ഡി ഡി പി ബെന്നി ജോസഫ്, ജില്ലാ മൃഗ സംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഒ. ജി സൂരജ, സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസർ പി മീര, മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി രെജി പോൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Advertisement