കാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീയും ഒരുക്കുന്ന തണ്ണീർ പന്തൽ കരാഞ്ചിറ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിനു ഉദ്ഘാടനം സമീപം

22

കാട്ടൂർ: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീയും ഒരുക്കുന്ന തണ്ണീർ പന്തൽ കരാഞ്ചിറ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിനു സമീപം ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി. എസ് അനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രണ്ടാം വാർഡ്‌ മെമ്പർ ഇ എൽ ജോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു .മൂന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ ധനീഷ് സ്വാഗതവും രണ്ടാം വാർഡ് സി ഡി എസ് സുചിത്ര പ്രകാശൻ നന്ദി പറഞ്ഞു.

സി ഡി എസ് ചെയർ പേഴ്സൻ അജിത ബാബു,5-ാം വാർഡ് മെമ്പർ മോളി പി യൂസ്,7-ാം വാർഡ് മെമ്പർ ജയശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ,14-ാം വാർഡ് മെമ്പർ അംബുജ രാജൻ, 3-ാം വാർഡ് സി ഡി എസ് നിഷ അഭിലാഷ്,4 -ാം വാർഡ് സി ഡി എസ് സാജി അനിലൻ ,1-ാം വാർഡ് സി ഡി എസ് ബിന്ദു സുബ്രഹ്മണ്യൻ, 2,3,4 വാർഡുകളിലെ ads മാർ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Advertisement