മാരാത്ത് വീട്ടിൽ വേലായുധൻ മകൻ മനോഹരൻ (72) മരണപ്പെട്ടു

39

ഇരിങ്ങാലക്കുട :നോർത്ത് മാരാത്ത് വീട്ടിൽ വേലായുധൻ മകൻ മനോഹരൻ (72) മരണപ്പെട്ടു, സംസ്കാരം മുക്തിസ്ഥാനിൽ നടന്നു. ഭാര്യ: അന്തരിച്ച സരോജിനി,മക്കൾ :മനോജ്‌ വിനോജ് മരുമകൾ :സിജി

Advertisement