പുല്ലൂർ പരേതനായ പൊന്തേൻങ്കണ്ടത് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മേനോൻ ഭാര്യ സുഭദ്ര (80) നിര്യാതയായി

55

പുല്ലൂർ പരേതനായ പൊന്തേൻങ്കണ്ടത് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മേനോൻ ഭാര്യ സുഭദ്ര (80) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം നടത്തി .മക്കൾ: ഉഷ ,ഷീല , വിജയകുമാർ. മരുമക്കൾ: ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, മധു, രേഖ.

Advertisement