പരേതനായ കരിമ്പനക്കൽ കൃഷ്ണൻ ഭാര്യ തങ്ക (70) നിര്യാതയായി

37

പുല്ലൂർ ഊരകം പരേതനായ കരിമ്പനക്കൽ കൃഷ്ണൻ ഭാര്യ തങ്ക (70) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം എസ് എൻ ബി എസ് സമാജം മുക്തിസ്ഥാനിൽ നടത്തി. മകൻ: രാജൻ മരുമകൾ:രാധ.

Advertisement