ഐശ്യര കേരള യാത്ര ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നാളെ എത്തി ചേരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുല്ലൂരിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തി

125

മുരിയാട് :മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേത്യത്വത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐശ്യര കേരള യാത്ര ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നാളെ എത്തി ചേരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് തൊകലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബര ജാഥ പുല്ലൂരിൽ നടത്തി.

Advertisement