പള്ളിത്തറ വറീത് മകൻ ദേവസി നിര്യാതനായി

66

മാപ്രാണം :പള്ളിത്തറ വറീത് മകൻ ദേവസി (83) നിര്യാതനായി . സംസ്കാര കർമ്മം ഇന്ന് 6/1/2020 വൈകീട്ട് 4-30 ന് മാപ്രാണം ഹോളിക്രോസ് തീർത്ഥാടന ദൈവാലയത്തിൽ. ഭാര്യ സിസിലി: മക്കൾ വർഗ്ഗീസ്, ബിന്നി, ഫ്രാൻസീസ്, ജോൺ മരുമക്കൾ ജിംസി, ബിസ, ജോയ്( Late)

Advertisement