എളന്തോളി ബാലൻ മകൻ ബിനിത്ത് നിര്യാതനായി

914

പുല്ലൂർ:പരേതനായ എളന്തോളി ബാലൻ മകൻ ബിനിത്ത് (35 വയസ്സ് ) നിര്യാതനായി .സംസ്കാര കർമ്മം ജൂൺ 5 വെള്ളി രാവിലെ 9 ന് നടത്തും.’അമ്മ സുജാത .ഭാര്യ :നിവ്യ ,മക്കൾ നിവേദ് ,ഋതി .

Advertisement