സ്മൃതി പരമേശ്വരം ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ്. എന്‍. ക്ലബ്ബ് ഹാളില്‍ നടന്നു

119
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട :ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറും ദാര്‍ശനിക ഭാരതത്തിന്റെ മുഖവുമായ സ്വര്‍ഗീയ പി. പരമേശ്വര്‍ജിക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സംഘ ജില്ലയുടെ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി ‘സ്മൃതി പരമേശ്വരം’ ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ്. എന്‍. ക്ലബ്ബ് ഹാളില്‍ നടന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം കേരള പ്രാന്ത പ്രചാരക് ശ്രീ പി എന്‍ ഹരി കൃഷ്ണകുമാര്‍ അനുസ്മരണ സാംഘികില്‍ ബൗദ്ധിക് നടത്തി. ജില്ല സംഘചാലക് ഇ. ബാലഗോപാല്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിഭാഗ് സഹ സംഘചാലക് കെ ജി അച്യുതന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു.ജില്ല കാര്യവാഹ് കെ.വി.ലൗലേഷ് സ്വാഗതവും ഇരിങ്ങാലക്കുട ഖണ്ഡ് കാര്യവാഹ് കെ.എസ്. സുനില്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പരമേശ്വര്‍ജിയുടെ ഛായ ചിത്രത്തില്‍ പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തി.

Advertisement