സപ്താഹ യജ്ഞവും പ്രതിഷ്ഠാദിനവും

49
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട : മുരിയാട് വേഴക്കാട്ടുക്കര ശ്രീ കണ്ടകുളങ്ങര ദുര്‍ഗ്ഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞവും പ്രതിഷ്ഠാദിനവും ജനുവരി 23 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 1 വരെ ആചരിക്കുന്നു.

Advertisement