ക്രിസ്തുമസ്സ് പുലരിയെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ പ്രകൃതി പുല്‍കൂടൊരുക്കി ഊരകത്തെ യുവാക്കള്‍

715

പുല്ലൂര്‍ : ഉണ്ണിയേശുവിന് പിറക്കാന്‍ ഊരകം സെന്റ് ജോസഫസ് പള്ളിയില്‍ ജൂനിയര്‍ സിഎല്‍സി ഉണ്ടാക്കിയ പുല്‍കൂട് .

Advertisement