ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് പുതിയ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍

164

ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിഭാഗം സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ആയി മിനി സത്യനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

Advertisement