കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ബൈപാസ് റോഡില്‍ കാര്‍ കത്തി ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

691
കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ബൈപാസ് റോഡില്‍ കാര്‍ കത്തി ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ബൈപാസ് റോഡില്‍ കാര്‍ കത്തി ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

Posted by Irinjalakuda.com on Sunday, December 1, 2019
Advertisement