ഒഴിവായത് വലിയ അപകടം

670
Advertisement

കാറളം : കാറളം കുമരഞ്ചിറ റോഡില്‍ പാര്‍സല്‍ കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒമിനി വാന്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.ആളഭായം ഇല്ല. അപകടകാരണം മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

 

Advertisement