ഇന്ന് ഹെല്‍മെറ്റ് വെക്കാത്തവര്‍ക്കു ഇരിങ്ങാലക്കുട വനിതാ പോലീസിന്റെ വക ലഡു. നാളെ മുതല്‍ 1000 രൂപ പിഴയും ….

805
Advertisement

ലഡുവും ബോധവല്‍ക്കരണവും

ഇന്ന് ഹെല്‍മെറ്റ് വെക്കാത്തവര്‍ക്കു ഇരിങ്ങാലക്കുട വനിതാ പോലീസിന്റെ വക ലഡു.
നാളെ മുതല്‍ 1000 രൂപ പിഴയും ….