ഖേലോ ഇന്ത്യ നാഷണല്‍സില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി

444
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട-ഖേലോ ഇന്ത്യ നാഷണല്‍സില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ സ്‌കൂള്‍ 10 ാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ഭദ്ര പി എസ്.സ്‌കൂള്‍ നാഷ്ണല്‍സില്‍ ഭദ്ര പങ്കെടുത്തിരുന്നു

 

Advertisement