എന്‍.കെ.ഉദയപ്രകാശിനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.

475

ഇരിങ്ങാലക്കുട : എന്‍.കെ.ഉദയപ്രകാശിനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു

Advertisement