അക്ഷരശ്ലോക മത്സരത്തില്‍എ ഗ്രേഡ്കരസ്ഥമാക്കിനാഷ്ണല്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥനി

423

ആലപ്പുഴയില്‍ വെച്ച നടന്ന് സംസ്ഥാസ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം അക്ഷരശ്ലോക മത്സരത്തില്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട നാഷ്ണല്‍ സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന കൃഷ്ണരാജന് എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു.

 

Advertisement