കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് ഗ്യഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങി എല്‍ എഫ് സ്‌കൂളിലെ എല്‍ പി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

483
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട- ഇരിങ്ങാലക്കുട ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പ്രളയത്തില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് ഗ്യഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങികൊണ്ട് വന്നു.ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്ന് കൊണ്ട് കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അവര്‍ പങ്കാളികളായി

Advertisement