ആറാട്ടുപുഴ ആറാട്ട് ചിത്രത്തിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി രോഹിത്ത് പ്രകാശിന് അംഗീകാരം

1366
Advertisement

ചേർപ്പ് : 2018 പെരുവനം, ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് & ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ(PVPU) ചേർപ്പ് മേഖല നടത്തിയ “കൊടിയേറ്റം”ജനകീയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന്റെ ആറാട്ട് ചിത്രം പകർത്തിയ അരിപ്പാലം സ്വദേശി രോഹിത്ത് പ്രകാശിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം. ചേർപ്പ് ഫെസ്റ്റിന്റെ സമാപന വേദിയിൽ കൃഷി മന്ത്രി വീ എസ് സുനിൽകുമാർ ട്രോഫിയും സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു.മത്സരത്തിനായി ലഭിച്ച ആയിരകണക്കിന് എൻഡ്രികളിൽ നിന്നാണ് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വർഷങ്ങളായി പ്രൊഫണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമായ രോഹിത്ത് പ്രകാശ് പൂര ചിത്രങ്ങശക്കാണ് പ്രമുഖ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തികഞ്ഞ ഒരു ആന പ്രേമി കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം ചെന്നെത്താത്ത പൂരപറമ്പുകൾ വിരളമാണ്. Rohith prakash Photography എന്ന പേജ് സന്ദർശിച്ചാൽ ഇദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും .

Advertisement