യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഇന്‍സ്‌ട്രെക്ടര്‍മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു

401
Advertisement

കാട്ടൂര്‍: യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഇന്‍സ്‌ട്രെക്ടര്‍മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കാട്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് യോഗപരിശീലനം എന്ന പ്രോജക്ടിലേക്ക് ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തില്‍ യോഗപരിശീലനം നല്‍കുന്നതിലേക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരായ യോഗ ഇന്‍ട്രക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകള്‍ കഷണിക്കുന്നു.അപേക്ഷകള്‍ അംഗീകൃത സര്‍വ്വകശാലാകളില്‍ നിന്നും യോഗ കോഴ്സ്സുകള്‍ പാസ്സായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം .ബയോഡാറ്റയും യോഗ്യതകള്‍ തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും എക്്സ്പീരിയന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ,ഗവ .ആയുര്‍വേദ ഡിസ്‌പെന്‍സറി ,കാട്ടൂര്‍ എന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍ മെയ്യ് 20 നകം ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

Advertisement