എസ്.എസ്.എൽ.സി 100% കരസ്ഥമാക്കി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ അഭിമാനമായി.

1727
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട: നാടിന് അഭിമാനമായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളായ ഗവ:ബോയ്സ് സ്കൂളും ഗവ: ഗേൾസ് സ്കൂളും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ 100% വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ.മോഡൽ ബോയ്സ് സ്കൂൾ ചരിത്ര വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്.കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ 100% നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റും നൽകി പ്രേത്യേക പരിശീലനം നൽകിയാണ് മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്.

Advertisement