കൂടല്‍മാണിക്യം ഉത്സവം അടികുറിപ്പ് മത്സരം-രണ്ടാം ദിവസം

1044
Advertisement

മുകളില്‍ കാണുന്ന ചിത്രത്തിന് മികച്ച അടികുറിപ്പ് കമന്റ് ആയി നല്‍കുന്നവര്‍ക്കാണ് സമ്മാനം… അശ്ലീലം,മതവികാരം വ്രണപെടുത്തല്‍,രാഷ്ട്രിയം തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുക.30-04-2018 വൈകീട്ട് 7.30 വരെയാണ് അടിക്കുറിപ്പ് അയയ്ക്കുവാനുള്ള സമയം

 

 

Advertisement