മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ അജിതയ്ക്കും ഭര്‍ത്താവ് രാജനും മംഗളാശംസകള്‍

545
Advertisement

25-ാം വിവാഹവാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ അജിതയ്ക്കും ഭര്‍ത്താവ് രാജനും മംഗളാശംസകള്‍

Advertisement