കൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിന് ശബരമല ഇടത്തവളത്തിന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി

1167
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനത്തോടാനുബന്ധിച്ച് കേരള സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭക്തന്മാര്‍ക്ക് വിശ്രമിക്കാനും താമസിക്കാനും മറ്റു സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ശബരിമല ഇടതാവളത്തിന് കൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചു.കൊട്ടിലായ്ക്കല്‍ പറമ്പില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഇടതാവളത്തിന് 8 മുതല്‍ 10 കോടി രൂപ വരെയാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത്.കേരളത്തിലെ 20 ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കാണ് ശബരിമല ഇടതാവള നിര്‍മ്മാത്തിനായി അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതുന്നു.ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടന സമയത്ത് ഏറെ തിരക്കുണ്ടാകാറുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടല്‍മാണിക്യം.