ശീതകാല പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി.

594
Advertisement

പടിയൂര്‍: ജനകീയാസൂത്രണം 2017 ,18 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നല്‍കിയ 500 ഓളം പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി. പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് നല്കിയ കാബേജ് കോളിഫ്‌ളവര്‍ മുതലായവ വിളയിച്ച് നാലാം വാര്‍ഡിലെ ദീപം ഗ്രൂപ്പ് വനിതകള്‍ മാതൃകയായത്. വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ കെ.പി കണ്ണന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.