കുണ്ടായില്‍ ശ്രീ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രോത്സവം ജനുവരി 25,26 തിയ്യതികളില്‍

572

കരുവന്നൂര്‍ : കുണ്ടായില്‍ ശ്രീ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രോത്സവം ജനുവരി 25,26 തിയ്യതികളില്‍ ആഘോഷിയ്ക്കുന്നു.മുത്തപ്പന്‍,മുത്തിഭൈരവന്‍മാര്‍,വിഷ്ണുമായ എന്നി കളംപാട്ടുകളും വിശേഷാല്‍ പൂജകളും എഴുന്നുള്ളിപ്പും ഗുരുതിയും നടക്കും.

Advertisement