കണ്ടംകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ജനുവരി 15 മുതല്‍ 22 വരെ

445
Advertisement

മുരിയാട് : വേഴക്കാട്ടുക്കര കണ്ടംകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശ്രീമത് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ജനുവരി 15 മുതല്‍ 22 വരെ നടത്തുന്നു.ആറ്റുപുറത്ത് നാരായണന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട് യജ്ഞാചാര്യം വഹിയ്ക്കും.ജനുവരി 23,24 തിയ്യതികളില്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ആഘോഷിക്കും.

Advertisement