കൊറവങ്ങാട്ട് രാമന്‍ നായര്‍ ഭാര്യ എൈമാവതിയമ്മ (84) നിര്യാതയായി.

538
Advertisement

ആനന്ദപുരം : അട്ടകുളം പരിസരത്ത് കൊറവങ്ങാട്ട് രാമന്‍ നായര്‍ ഭാര്യ എൈമാവതിയമ്മ (84) നിര്യാതയായി.സംസ്‌ക്കാരം നടത്തി.മകള്‍ രജനി.

Advertisement