സെ :ജോസഫ് കോളേജിലെ ശ്വേത ഉണ്ണികൃഷ്ണന് കലാതിലക പുരസ്കാരം

67

2023 കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഋവേര ദി വോയിസ്‌ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡീസോൺ മത്സരങ്ങളിൽ സെ :ജോസഫ് കോളേജിലെ ശ്വേത ഉണ്ണികൃഷ്ണന് കലാതിലക പുരസ്കാരം .പങ്കെടുത്ത ഇനങ്ങളായ കേരളനടനം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് .മോണോ ആക്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. ഭരതനാട്യം തേർഡ് പ്രൈസ്.

Advertisement