പാറമേക്കാട്ടിൽ മുരളീധരൻ 74 വയസ് അന്തരിച്ചു

17

പാറമേക്കാട്ടിൽ മുരളീധരൻ 74 വയസ് അന്തരിച്ചു. സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക്‌ മുക്തിസ്ഥാനിൽ.ഭാര്യ: പ്രമിള ,മക്കൾ:ജിത്തു രാജ്, ജീൻസ , ജിസ്‌ന. മരുമക്കൾ : അനു, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, പ്രവീൺ.

Advertisement