ജെ.സി.ഐസൗജന്യ ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ വിതരണം

92

ഇരിങ്ങാലക്കുട: ജെ.സി.ഐ. ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അംഗവൈകല്യമുള്ള അശരണർക്ക് കരുതലായി ഇലക്ടോണിക് വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു പാവപ്പെട്ട അർഹതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ജെ.സി.ഐ. ഭാരവാഹികൾ അപേക്ഷകൾ പരിശോദിച്ച് അർഹതയുള്ളവർക്ക് വീൽചെയറുകൾ നൽക്കുന്നതായിരിക്കും അപേക്ഷകൾ ജൂൺ 25 നു മുമ്പായി ലഭിക്കേണ്ടതാണ് കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി പ്രസിഡന്റ് ഡയസ് കാരാത്രക്കാരൻ നമ്പർ 9846622044 പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ഡിബിൻ അംബൂ ക്കൻ 9544349780ജൂലൈ 31ന് എം.സി.പി. കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ബിഗ് ഷോയുടെ ഭാഗമായി ആണ് ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്.

Advertisement