ഹെഡ്ലോഡ് & ജനറൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ-സി.ഐ.ടി.യു ഇരിങ്ങാലക്കുട ഏരിയാ സമ്മേളനം നടന്നു

68

ഇരിങ്ങാലക്കുട: ഹെഡ്ലോഡ് & ജനറൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ-സി. ഐ.ടി.യു ഇരിങ്ങാലക്കുട ഏരിയാ സമ്മേളനം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി.ആർ.പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.നഗരസഭ മിനി ടൗൺഹാളിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കെ.എ.ഗോപി അദ്ധ്യക്ഷനായി.വി.എ.മനോജ്കുമാർ,എം.ബി.രാജു,സി.വൈ.ബെന്നി,എൻ.വി.തോമസ്സ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.സമ്മേളനം 17 അംഗ ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയെയും,ജില്ലാ സമ്മേളന പ്രതിനിധികളായി 8 പേരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.ഭാരവാഹികൾ:വി.എ.മനോജ്കുമാർ(പ്രസിഡണ്ട്),കെ.എ.ഗോപി(സെക്രട്ടറി),സി.വൈ.ബെന്നി(ഖജാൻജി).

Advertisement