മഞ്ഞനത്തു പരേതനായ അയ്യപ്പൻ മകൻ പ്രകാശൻ (64) നിര്യാതനായി

46

അവിട്ടത്തൂർ: മഞ്ഞനത്തു പരേതനായ അയ്യപ്പൻ മകൻ പ്രകാശൻ (64) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം പിന്നീട്. ഭാര്യ: ലത. മക്കൾ: പ്രശാന്ത്, പ്രിയങ്ക. മരുമകൾ : ശ്രീഷ്‌മ .

Advertisement