സെന്റ്.ജോസഫ്സ്‌ കോളേജ് ( ഓട്ടോണോമസ് ) ലെ എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ RUN 4 FUN’ എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

77
Advertisement

എഴുപത്തിമൂന്നാം എൻസിസി ഡേയുടെ ഭാഗമായി,വരും തലമുറയുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകികൊണ്ട് സമൂഹത്തിനു ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ്.ജോസഫ്സ്‌ കോളേജ് ( ഓട്ടോണോമസ് ) ലെ എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ 2021 നവംബർ 26ന് വെള്ളിയാഴ്ച ‘RUN 4 FUN’ എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. സിസ്റ്റർ ആശ തെരേസ് ‘RUN 4 FUN ന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്‌ നിർവഹിച്ചു.

Advertisement