ആനായത്തുപറമ്പിൽ കുട്ടപ്പൻ മകൻ സുരേഷ് ( 57) നിര്യാതനായി

35

ആനായത്തുപറമ്പിൽ കുട്ടപ്പൻ മകൻ സുരേഷ് ( 57) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം കൂത്തുപറമ്പ് മുകിസ്തനിൽ നടത്തി .ഭാര്യ: രമ. മക്കൾ :അജേഷ്, ആതിര,മരുകൻ ,തുളസി ദാസ് .

Advertisement