ജെപീസ് ഹോം അപ്ലൈൻസിനിൻറെ പുതിയ സംരംഭം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

51

ജെപീസ് ഹോം അപ്ലൈൻസിനിൻറെ പുതിയ സംരംഭം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.ഉദ്ഘാടനം രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാസ്റ്റർ അജയ് ജയപ്രകാശ് മാസ്റ്റർ അക്ഷയ് ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു . ഉദ്ഘാടനം പ്രമാണിച്ച് എല്ലാ ഗൃഹോപകരണ സാധനങ്ങൾക്കും വമ്പിച്ച ഓഫറുകൾ നൽകുന്നതാണ് . .

Advertisement