അരിക്കാട്ട് ജോസ് മകൻ ലിന്റു (48) അന്തരിച്ചു

169
Advertisement

ചാലക്കുടി സർജിക്കൽ കടയുടമ അരിക്കാട്ട് ജോസ് മകൻ ലിന്റു (48) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരകർമ്മം പിന്നീട്. മാതാവ്: മേരി, ഭാര്യ: ജെറി, മക്കൾ: ജോസഫ് ,എസ്‌ലിൻ (വിദ്യാർത്ഥികൾ).

Advertisement