പോട്ടയിൽ പരേതനായ ഹെലൻ ഭാര്യ കാമാക്ഷി നിര്യാതയായി

94
Advertisement

കിഴുത്താണി : പോട്ടയിൽ പരേതനായ ഹെലൻ( റിട്ടയേഡ് എൽ ഐ സി )ഭാര്യ കാമാക്ഷി(തങ്കം, 79 വയസ്സ് )നിര്യാതയായി. മക്കൾ:മായ, കൃഷ്ണകുമാർ, ദയ (late ). മരുമകൻ:രാജേന്ദ്രൻ. സംസ്കാരം നടത്തി.

Advertisement