ജില്ലയിൽ ഇന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലുളളത് 897 പേർ

65

തൃശൂർ:ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ 878 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 19 പേരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 897 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുളളത്. ചൊവ്വാഴ്ച (ഏപ്രിൽ 28) നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച (ഏപ്രിൽ 28) 7 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇതു വരെ 1190 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. അതിൽ 989 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട്. 201 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട്

Advertisement