ഫാ.പോളികണ്ണൂക്കാടന്‍ പിതാവിന്ജന്മദിനാശംസകള്‍

124
Advertisement

ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട ബിഷപ്പ് ഫാ.പോളികണ്ണൂക്കാടന്‍ പിതാവിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡോട്ട് കോമിന്റെ ജന്മദിനാശംസകള്‍

Advertisement