മികച്ച എസ്. എ. എസ് .ഏജന്റിനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടി

87

താഴേക്കാട് : ദേശീയ സമ്പാദ്യപദ്ധതിയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുക സമാഹരിക്കുകയും ജില്ലയിലെ മികച്ച എസ്. എ. എസ് .ഏജന്റ്നുള്ള പുരസ്‌കാരവും നേടിയ താഴേക്കാട് സ്വദേശി വി .വി .ജോസ് വെട്ടിയാട്ടില്‍ .

Advertisement