കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പേഴ്‌സ് തിരിച്ചുനല്‍കി പിങ്ക്പോലീസ്

121
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ബസ്റ്റാന്റില്‍ നിന്നും പിങ്ക് പോലീസിന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ 20000 രൂപ അടങ്ങിയ പേഴ്‌സ് ഉടമസ്ഥയായ ചന്ദ്ര എന്ന സ്ത്രീക്ക് തിരിച്ചുനല്‍കി.

Advertisement